Tien kilometer, tien mijl of zelfs 15 mijl rennen en zwemmen in het Lauwersmeergebied, het grootste natuurgebied van Noord Nederland dat tot 1969 de oude Lauwerszee was, een inham van de Waddenzee. In dit prachtige afgedamde stuk nieuwe natuur rondom de haven van Lauwersoog hebben wij een route uitgezet die de deelnemers langs de mooiste en uitdagende stukken natuur van Noord Nederland brengt.

Het Lauwersmeermeer en zijn omgeving zijn waardevol voor natuur, landbouw, recreatie, militair gebruik en de berging en afvoer van water uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Na de afsluiting van de Lauwerszee kwamen de hooggelegen zeebodems, die daarvoor tot het wad behoorden, droog te liggen. Door de voortdurende instroom van zoet water van het Reitdiep, de Dokkumer Ee en het Dokkumergrootdiep werd het water in het Lauwersmeer van zout brak en vervolgens zoet. De natuur veranderde daarbij mee.

De tocht die wij hebben uitgezet vanaf Camping Lauwersoog gaat door het Nieuwe Robbengat, via het militair oefenterrein de Marnewaard en de bossen in het noordelijke deel van het natuurgebied naar de haven in de Waddenzee. Door hun recreatieve functie zijn al deze gebieden zijn prima geschikt om door te rennen en te zwemmen.

De tocht start en stopt bij Camping Lauwersoog. Voor de start kunnen de deelnemers zich aanmelden en omkleden op het terrein van de camping. Daar is genoeg ruimte om auto’s te parkeren. Na afloop kan er gebruik worden gemaakt van de douches van de camping.

Rondom het evenement kunnen de supporters natuurlijk gebruik maken van de faciliteiten van restaurant Het Booze Wijf, op de camping of restaurant De Voormalige Noorman in de haven van Lauwersoog.

Gedurende een Swimrun evenement zwem je met je schoenen aan en ren je in je wetsuit.
Tijdens de 10K tocht wissel de deelnemers vier keer tussen rennen en zwemmen, tijdens de 10M tocht zes keer. De afstanden die zij zwemmen zijn maximaal 700 meter en de ren-afstanden tussen de 1 en 5 kilometer. Tijdens de 15M tocht wordt het uiterste van de deelnemers gevraagd. De langste segmenten van de route zijn 1.5km zwemmen en 6km rennen, dat laatste ook door mul zand en door de tankgracht.

EHBO posten staan bij de start en finish , halverwege het Nieuwe Robbengat en in de haven bij restaurant De Voormalige Noorman .

 
 

15 Mijl, 28 Kilometer

GPS route data via plotaroute.com
 

10 Mijl, 18 Kilometer

GPS route data via plotaroute.com
 

11.5 Kilometer

GPS route data via plotaroute.com
 
 

Segmenten en Afstanden (meters)