Je sport in de natuur. Dat brengt natuurlijk altijd gevaren met zich mee. Wij proberen die risico’s zo klein mogelijk te houden, en werken met strenge veiligheidsprotocollen en vergunningen. Helaas kunnen we natuurlijk niet alles uitsluiten. Je doet daarom mee op eigen risico. Natuurlijk hebben we overal mensen staan die goed met je mee kijken en die hulp kunnen bieden in geval van calamiteiten. Dit zijn we verplicht volgens de vergunning, en we willen dat ook niet anders, want het moet natuurlijk wel leuk blijven.